latinica  ћирилица

ТАКСА НА ПОСЈЕДОВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРИЈЕМНИКА

Закон уређује да је свако физичко и правно лице које посједује радио или телевизијски пријемник, дужно плаћати РТВ таксу.

РТРС врши послове доставе и наплате рачуна за домаћинства на територији Републике Српске и Брчко Дистрикта, путем властите-Инкасо службе и „Пошта Српске“.


ДОПУНСКИ НАЧИНИ ПЛАЋАЊА

У намјери унапријеђења доставе рачуна и поједностављења начина плаћања, сви обвезници слањем захтјева могу одабрати један од два додатна модела доставе, односно измирења мјесечних рачуна за РТВ таксу:

1. Електронска пошта - достава рачуна за РТВ таксу на адресу електронске поште обвезника (промјена модела се врши слањем захтјева на имејл адресу ;

2. Плаћање путем трајног налога (захтјев за доставу података неопходних за овај вид плаћања слати на адресу .


ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА РТВ ТАКСУ БЕЗ ТРОШКОВА ПРОВИЗИЈЕ

Уплату РТВ таксе без провизије, могуће је извршити на жиро-рачун РТРС:

Нова банка а.д. Бања Лука: 555-007-01498944-54


ПРИЈАВА ПОСЈЕДОВАЊА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРИЈЕМНИКА

Слањем захтјева, могуће је извршити пријаву посједовања радио или телевизиског пријемника, доставити податке о измјенама везаним за носиоца обавезе, те поднијети захтјев за ослобађање.

Образац 1 – пријава посједовања  doc download   doc download

Образац 2 – захтјев за измјену података  doc download   doc download

Образац 3 - захтјев за ослобађање од обавезе  doc download   doc download

Извод из Закона о јавном радио - телевизијском сиситему БиХ, Сл. Гласник БиХ бр. 78/2005
Чл. 19, став (3)
Писана изјава доставља се јавним РТВ севисима и истовремено подразумијева пристанак да овлашћени представник изврши непосредну контролу тачности навода из изјаве. У случају недозвољавања непосредне контроле, писана изјава не производи правно дјеловање
Члан 21.
Став (1)
Свако домаћинство или правно лице дужни су да јавном РТВ сервису пријаве набавку радио или телевизијског пријемника у року од 30 дана, ако се том набавком за њега ствара обавеза плаћања РТВ таксе утврђена овим законом.
Став(2)
Сваки претплатник дужан је да пријави јавном РТВ сервису промјену адресе становања, односно сједишта правног лица.
Став(3)
Обавеза плаћања РТВ таксе настаје од првог дана наредног мјесеца од дана набавке радио или телевизијског пријемника.
Лицу које не пријави промјену адресе, које да лажну изјаву или не испуни обавезу плаћања биће за прекршај изречена новчана казна у износу 100 КМ(физичком), односно 1000-3000 КМ (правном лицу).


OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ НА ПРИВРЕМЕНОМ РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ

Подсјећамо Вас, поштовани грађани који живите у иностранству, а дио годишњег одмора проводите у Републици Српској да је редовно плаћање РТВ таксе законска обавеза за све који у својим стамбеним објектима у Републици Српској посједују радио или телевизијски пријемник. Стање на претплатничком рачуну можете провјерити сваког радног дана у сједишту Службе РТВ таксе у Бањалуци, те у нашим ИТ центрима у Приједору, Бијељини, Добоју, Источном Сарајеву и Требињу.

РТВ таксу, на терену, можете платити лицима овлаштеним за наплату рачуна-инкасантима.


КОНТАКТ

Све информације о обавези и начинима плаћања РТВ таксе, те измирењу заосталих утужених и неутужених дуговања, могуће је добити позивом на:
Бања Лука
Рачуноводство: 051/339-947;339-816; Правна Служба: 051/339-911, 339-895
Приједор 052/240-201
Бијељина 055/204-901 или слањем упита на адресу:
ЈП Радио-телевизија Републике Српске
Служба РТВ таксе
Трг Републике Српске бр.9
78000 Бања Лука