latinica  ћирилица

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЕДИЈСКО ПОКРОВИТЕЉСТВО У 2021. ГОДИНИ


Ј А В Н О   П Р Е Д У З Е Ћ Е
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Б А Њ А   Л У К А

О Б Ј А В Љ У Ј Е
Ј А В Н И   П О З И В
за медијско покровитељство у 2021. години

Позивамо све заинтересоване субјекте да поднесу пријаву којом се кандидују за медијско покровитељство JП Радио-телевизије Републике Српске, у 2021. години.

Пријава за генерално медијско покровитељство, медијско покровитељство или медијско партнерство – образац, може се преузети на интернет страници РТРС: www.rtrs.tv.

Одлуком о утврђивању критеријума и поступка за одлучивање о медијском покровитељству РТРС и Методологијом за оцјену пријава за медијско покровитељство, регулисани су услови за медијско покровитељство ЈП Радио-телевизије Републике Српске, који се такође, налазе на интернет страници РТРС:: www.rtrs.tv.

ЈП Радио-телевизија Републике Српске ће донијети одлуку о избору субјеката, о којој ће сви кандидати бити благовремено обавјештени.

Рок за подношење пријава је 30 (тридест) дана од дана објављивања у “Независним новинама”.

Ковертиране пријаве доставити на адресу:

 

ЈП РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Трг Републике Српске број 9
Бања Лука
с назнаком: „Комисија за медијско покровитељство“
78000 БАЊА ЛУКА

Документ Преузми

Образац за генерално медијско покровитељство 2021.

doc download

Образац за медијско покровитељство 2021.

doc download

Образац за медијско партнерство 2021.

doc download

Јавни позив за медијско покровитељство 2021.

doc download

Методологија за оцјену пријава за медијско покровитељство 2021.

doc download