latinica  ћирилица
26/11/2020 |  17:51 ⇒ 17:52 | Аутор: СРНА

Суспендоване и смањене царинске стопе на репроматеријале

Савјет министара донио је одлуку о привременој суспензији и смањењу царинских стопа код увоза одређених роба до 31. децембра 2021. године, којом су обухваћене 64 тарифне ознаке.
Заједничке институције БиХ - Фото: РТРС
Заједничке институције БиХФото: РТРС

Ова одлука донесена је на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, а ријеч је о привременој мјери у складу са Законом о царинској тарифи.

Робе које су обухваћене овом одлуком су материјали и сировине који се сматрају репроматеријалом, јер их користе домаћи произвођачи у властитој производњи за израду готових производа, у производњи производа за извоз или су супституција увозних производа, а који се не могу набавити на домаћем тржишту у количинама и квалитету потребном за производњу готових производа.

На приједлог Министарства комуникација и транспорта, Савјет министара донио је одлуку о распоређивању прихода остварених по основу пружања услуга у ваздушној пловидби, односно рутне накнаде, у ваздушном простору БиХ за 2020. годину.

Одлуком је процијењено да укупни планирани приходи по основу пружања услуга у ваздушној пловидби износе 76.840.504 КМ.

У складу са овом одлуком, Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ /БХАНСА/ биће распоређено 67.995.920 КМ, укључујући трошкове Евроконтрола у износу 4.199.690 КМ, а Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ /БХДЦА/ 2.234.111 КМ, док ће пружалац услуга изван БиХ, односно, Хрватска контрола ваздушне пловидбе добити 6.610.473 КМ.

Савјет министара је реализовао 397 закључака од укупно донесених 452 у периоду од 1. јануара до 30. јуна, док 55 закључака није реализовано.

Задужена су министарства и друге институције да у цијелости реализују закључке Савјета министара и у најкраћем року обавијесте Генерални секретаријат, те да убрзају активности на реализацији закључака чија реализација захтијева дужи временски период или сарадњу са другим институцијама.

Закључено је да и убудуће реализација закључака Савјета министара треба бити приоритет министарстава и других институција.

Савјет министара утврдио је основе за покретање преговора ради закључивања споразума са Владом Турске о обављању доходовне дјелатности издржаваних чланова особља дипломатских мисија и конзуларних канцеларија.

Споразумом се регулише обављање плаћене дјелатности у држави пријема на принципу реципроцитета и уз поштивање законодавства земље домаћина.

Савјет министара утврдио је Приједлог основа за покретање преговора ради закључивања Споразума између БиХ и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља.

Споразум је заснован на принципу реципроцитета и поштивања прописа земље домаћина, а односи се на издржаване чланове породице дипломатског или конзуларног особља, а то су дијете, супружник или невјенчани партнер члана дипломатско-конзуларне мисије, ако их као такве признају власти државе слања и министарство спољних послова државе пријема.

Утврђен је и Приједлог основа за покретање преговора ради закључивања Споразума између Савјета министара и Владе Црне Горе о обављању плаћене дјелатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава.

Савјет министара је донио одлуку о врсти, висини и начину плаћања накнада за обављање послова Агенције за антидопинг контролу БиХ, којом се уређују процедуре подношења захтјева, врста накнада за допинг контролу, висина накнаде, начин уплате, као и други елементи.

Усвојена је и биће упућена Парламентарној скупштини БиХ информацију Министарства финансија и трезора о расподјели и кориштењу средстава текуће резерве за период за период од јануара до јуна ове године.

Према информацији, од планираних 1.714.000 КМ средстава текуће резерве у првом полугодишту ове године је одобрено 150.000 КМ.

Министарству спољних послова одобрено је 50.000 КМ за евакуацију држављана БиХ из Италије, којима је било неопходно организовати повратак у БиХ ради заштите њиховог здравља због пандемије вируса корона, а 100.000 КМ је одобрено Министарству безбједности због пружања помоћи Турској у санирању посљедица земљотреса у јануару.

Савјет министара је усвојио информацију Министарства спољне трговине и економских односа о надгледању примјене Правилника о посебним условима евидентирања и обиљежавања брашна које се ставља на тржиште за период од 1. јануара до 31. децембра прошле године.

Према извјештајима надлежних органа у Републици Српској, Брчко дистрикту и Федерацији БиХ, нису утврђене неправилности приликом контроле евиденцијских маркица брашна, те су одредбе Правилника у цијелости испоштоване.

Савјет министара потврдио је да је додјељивање кредита Европске инвестиционе банке Уникредит банке Мостар, Уникредит банке Бањалука и Прокредит банке Сарајево у складу са Оквирним споразумом између БиХ и Европске инвестиционе банке.

Европска инвестициона банка додјељује кредит за субјекте Уникредит банка Мостар, Уникредит банка Бањалука и Прокредит банка Сарајево у износу до 65 милиона евра за финансирање ликвидности и квалификованих улагања која промовишу мала и средња предузећа, као и предузећа средње тржишне капитализације погођена ковид кризом.

За Уникредит банку Мостар и Уникредит банку Бањалука предвиђена су кредитна средства у износу до 25 милиона евра за сваку банку, а за Прокредит банку Сарајево износ до 15 милиона евра.

Комерцијалне банке у потпуности сносе ризике отплате кредита и финансирања у циљном сектору и осигуравају кредитору сва потребна покрића и гаранције за одобрење кредита.