latinica  ћирилица
12/07/2020 |  17:58 ⇒ 13/07/2020 | 09:01 | Аутор: klix.ba

Објављено детаљно објашњење о томе ко и како може ући у Хрватску

Хрватски завод за јавно здравство данас је објавио детаљну информацију о одлуци ове државе о забрани или ограничењима прелазака границе, а која је јуче ступила на снагу.
Хрватска - Фото: РТРС
ХрватскаФото: РТРС

На званичној страници koronavirus.hr, објављено је својеврсно објашњење о томе које категорије грађана и под којим условима могу ући у ову државу. Грађани БиХ се у овој информацији третирају као грађани из трећих земаља.

Уласци у Републику Хрватску из трећих земаља

1. Ако странци немају држављанство државе чланице ЕУ, ЕГП или претходно наведених земаља, нити регулисан боравак у тим државама ,нити су чланови њихових породица, а путују из државе која није чланица, због неодгодивих личних разлога, приликом доласка на гранични прелаз морају доказати свој разлог за улазак у Републику Хрватску, који може бити:

НЕОДГОДИВИ ЛИЧНИ РАЗЛОГ - потребно је показати ваљану документацију, на примјер у случају: одласка на сахрану(на примјер смртни лист, смртовницу), одласка на лијечење или пратња особе која одлази на лијечење (на примјер љекарски позив, потврда о заказаном лијечничком/стоматолошком прегледу, препоруку љекара)

АКО СТЕ ВЛАСНИК ИЛИ ЗАКУПАЦ (вриједи и за носиоце лизинга) некретнине, покретнине или морског пловила (брод, јахта и тако даље) у Републици Хрватској граничној контроли при преласку граничног пријелаза у Републику Хрватску потребно је показати документацију којом се доказује посједовање некретнине/покретнине у Републици Хрватској (на примјер власнички лист/уговор); члановима породице власника ће бити омогућен улазак уз показивање ваљаног документа из којег је видљиво сродство с власником. За ове особе је одређена мјера карантина/самоизолације уз здравствени надзор у трајању од 14 дана, уз могућност скраћења трајања мјере на седам дана, ако особа о свом трошку направи брис носа и ждријела седам дана по уласку у Хрватску и добије негативан резултат ПЦР теста на САРС-ЦоВ-2.

2. Ако странци који немају држављанство државе чланице ЕУ, ЕГП или претходно наведених земаља, нити регулисан боравак у тим државама, желе ући у Републику Хрватску због:

ПОСЛОВНИХ РАЗЛОГА или економског интереса Републике Хрватске - потребно је показати документацију која доказује пословни разлог посјете Републици Хрватској или економски интерес Републике Хрватске, као што је позив на састанак економског субјекта из Републике Хрватске, доказ о чланству у управи, о власништву или сувласничком удјелу у фирми регистрованој у Републици Хрватској, документација о договореној пословној обавези с физичком или правном особом и др.

ТУРИСТИЧКИХ РАЗЛОГА - потребно је показати потврду плаћеног смјештаја у неком од смјештајних објеката у Републици Хрватској (уговор о закупу или паушалном плаћању кампа, уговор о сталном везу у луци наутичког туризма, др.) и образовања, потребно је показати доказ о школовању/студирању (на примјер индекс, потврда образовне установе и др.).

Ове особе не подлијежу мјери карантине/самоизолације, ако на граничном прелазу покажу негативни налаз ПЦР претраге бриса носа и ждријела на САРС-Цов-2, који није старији од 48 часова (рачунајући од времена узимања бриса до доласка на гранични пријелаз). Особе које не покажу негативни налаз ПЦР претраге подлијежу мјери обавезне 14-дневне карантине/самоизолације.

ПУТНИЦИ У ТРАНЗИТУ могу путовати кроз Републику Хрватску под условом да је улазак или транзит у сусједној земљи омогућен. Приликом транзита потребно је без непотребног задржавања користити најкраће прометне правце, укључујући и ауто-пут тамо гдје је то могуће. Излазак из Републике Хрватске мора бити у што краћем року, а најдуже 12 часова од тренутка уласка, што ће гранична полиција провјеравати.

Хрватски држављани и чланови породица хрватских држављана, неовисно о свом држављанству, слободно могу ући у Републику Хрватску, без потребе доказивања разлога уласка, али уз показивање документа који доказује сродство с хрватским држављанином (на примјер родни лист).

Држављани држава чланица Европске уније односно држава чланица шенгенског простора и држава придружених шенгенском простору као и чланови њихових породица (без обзира на пребивалиште) ,те држављани трећих земаља који су особе с дуготрајним боравиштем на темељу Директиве Вијећа 2003/109/ЕЗ (од 25. новембра 2003. о статусу држављана трећих земаља с дуготрајним боравиштем), те особе које имају право боравка темељем других директива ЕУ или националног права или особе које имају националне дугорочне визе не морају приликом уласка у Републику Хрватску посебно доказивати разлог свог уласка (пословни, економски, туристички и тако даље), већ могу улазити под једнаким условима као и прије појаве болести Ковид-19, али и надаље уз епидемиолошку контролу, те уз обавезу придржавања општих и посебних препорука Хрватског завода за јавно здравство. Наведено се односи и на држављане Кнежевине Андоре, Републике Сан Марино, Кнежевине Монако и Свете Столице.

Приликом уласка у Републику Хрватску држављана тих држава чланица, евидентираће се њихов улазак уз прикупљање додатних података (мјесто одредишта, број мобитлног телефона и имејл адреса), ради евентуалне потребе контактирања из епидемиолошких разлога.

Потребно је испунити образац на страници EnterCroatia и оставити податке.