latinica  ћирилица
23/03/2020 |  11:52 ⇒ 12:14 | Аутор: РТРС

Просјечна плата након опорезивања у фебруару 957 КМ

Највиша просјечна плата након опорезивања у подручју у фебруару 2020. године износила је 957 КМ, док је просјечна мјесечна бруто плата износила 1.485 КМ, саопштено је из Завода за статистику Српске.
Републички завод за статистику Републике Српске - Фото: РТРС
Републички завод за статистику Републике СрпскеФото: РТРС

Посматрано по подручјима, у фебруару 2020. године највиша просјечна плата након опорезивања исплаћена је у подручју финансијске дјелатности и дјелатности осигурања и износила је 1.413 КМ.

Са друге стране, најнижа просјечна плата након опорезивања у фебруару 2020. исплаћена је у подручју грађевинарство, 657 КМ.

У фебруару 2020. године, у односу на фебруар 2019. године, највећи номинални раст плате након опорезивања забиљежен је у подручјима дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 19,2 одсто, административне и помоћне услужне дјелатности 13,5 одсто и змјетност, забава и рекреација 8,7 одсто.

У истом периоду смањење плате у номиналном износу забиљежено јеједино у подручју стручне, научне и техничке дјелатности 0,3 одсто.

Цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, мјерене индексом потрошачких цијена, у фебруару 2020. године у односу на исти мјесец претходне године, у просјеку су више за 0,1 одсто.

Од 12 главних одјељака производа и услуга, више цијене на годишњем нивоу забиљежене су у седам, ниже цијене у четири, док су цијене у једном одјељку остале непромијењене.

Највећи годишњи раст цијена у фебруару 2020. године, забиљежен је уодјељку алкохолна пића и дуван 5,4 одсто усљед виших цијена од почетка године у групи дуван од седам одсто, затим у одјељку рекреација и култура три одсто због виших цијена у групама путни аранжмани од 7,8 одсто, услуге рекреације и спорта од 5,8 одсто и већа трајна добра за рекреацију од 5,6 одсто.

Затим у одјељку здравство 0,8 одсто усљед повећања у групи остали медицински производи од 2,4 одсто.

У одјељцима становање и комуникације забиљежено је повећање од по 0,7 одсто, док су у одјељку ресторани и хотели цијене на годишњем нивоу повећане за 0,6 одсто.

Више цијене у одјељку храна и безалкохолна пића 0,4 одсто забиљежену су у групама воће од 8,4 одсто, хљеб и житарице од 3,4 одсто и месо од три одсто.

У одјељку образовање цијене су у просјеку остале непромијењене.

Највећи пад цијена на годишњем нивоу у фебруару 2020. године забиљежен је у одјељку одјећа и обућа 8,7 одсто, усљед сезонских снижења конфекције и обуће током године, затим у одјељку намјештај и покућство 2,2 одсто, због нижих, акцијских цијена у групама теписи и друге подне облоге од 5,7 одсто одсто, већи алат и опрема од 4,9 одсто и потрошна добра за домаћинство од 4,2 одсто.

Ниже цијене у одјељку превоз од 0,3 одсто забиљежене су у групама бицикли од 4,1 одсто и ваздушни превоз путника од 3,7 одсто, док је у одјељку отала добра и услуге забиљежено смањење од 0,1 одсто. 

У фебруару 2020. године остварен је извоз у вриједности од 286 милиона КМ и увоз у вриједности од 391 милион КМ.

У оквиру укупно остварене робне размјене Републике Српске са иностранством у фебруару 2020. године, проценат покривености увоза извозом износио је 73,3 одсто.

У периоду јануар - фебруар 2020. године остварен је извоз у вриједности од 537 милиона КМ, што је за 4,6 одсто мање у односу на исти период претходне године. Увоз је, у истом периоду, износио 692 милиона КМ, што је за 2,9 одсто више у односу на исти период претходне године. У прва два мјесеца 2020. године, проценат покривеност увоза извозом износио је 77,7 одсто.

У погледу географске дистрибуције робне размјене Републикe Српскe са иностранством, у периоду јануар - фебруар 2020. године, највише се извозило у Хрватску и то у вриједности од 79 милиона КМ, односно 14,8 одсто и у Италију
78 милиона КМ, односно 14,6 одсто од укупно оствареног извоза.

У истом периоду, највише се увозило из Србије и то у вриједности од 111 милионa КМ, односно 16 одсто и из Италије, у вриједности од 97 милиона КМ, односно 14,1 одсто од укупно оствареног увоза.

Посматрано по групама производа, у периоду јануар - фебруар 2020. године, највеће учешће у извозу остварује електрична енергија са 54 милиона КМ, што износи 10 десет од укупног извоза, док највеће учешће у увозу остварују нафтна уља и уља добијена од битуменских минерала, са укупном вриједношћу од 38м илиона КМ, што износи 5,5 одсто од укупног увоза.