X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
16/02/2017 |  16:07 | Аутор: РТРС

Влада Српске утврдила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско-медицинским производима

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о ветеринарско-медицинским производима (ВМ производи).
Влада Српске - Фото: РТРС
Влада СрпскеФото: РТРС

Разлози за његово доношење садржани су у потреби јаснијег и прецизнијег прописивања појединих његових одредаба, на који начин би се олакшала његова примјена у пракси, те онемогућила неконтролисана употреба ВМ производа.

Овим законом, као новина, уводи се комисија за преглед објеката, коју рјешењем формира министар пољопривреде, водопривреде и шумарства са циљем да прегледом утврди да ли подносилац захтјева испуњава прописане услове за обављање промета ВМ производима на велико, односно на мало.

У случају да комисија за преглед објеката утврди да подносилац захтјева испуњава прописане услове, сачињава записник на основу кога министар доноси рјешење којим се одобрава обављање промета ВМ производа на велико, односно на мало. Привредна друштва која обављају промет на велико, односно на мало ВМ производима обавезна су да испуне прописане услове прије почетка обављања ових дјелатности, чиме се обезбјеђује примарна заштита потрошача.

С циљем пооштравања контроле употребе ВМ производа брисане су одредбе на основу којих је велепродаја ВМ производа могла фармама организованим у форми правног лица испоручити ВМ производе за сопствене потребе.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на изради Средњорочне стратегије управљања дугом БиХ.

Задужује се Министарство финансија да активности дефинисане Календаром размјене података за израду Средњорочне стратегије управљања дугом БиХ реализује у задатим роковима, а у сврху израде интегралног документа Стратегија управљања дугом БиХ.

Наведене активности у свему ће уважавати захтјев да Стратегија управљања дугом Републике Српске буде јасно видљива у интегралном документу у виду засебног поглавља, као и у другим поглављима интегралног документа који се односе на обједињене податке, а у складу са уставним овлашћењима и надлежностима институција Републике Српске.хх

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о напретку пројекта заштите од поплавних вода ријеке Дрине на подручју града Бијељине и потребним средствима за рјешавање имовинско правних односа, са приједлогом мјера.

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Јавна установа “Воде Српске“ и Град Бијељина да у сарадњи са Министарством финансија размотре и предложе начин финансирања за рјешавање имовинско-правних односа.

Да би отпочела изградња дринског насипа за заштиту ширег подручја града Бијељине и реализовао усаглашен план реализације Пројекта изградње дринског насипа са Свјетском банком, потребно је обезбиједити средства за рјешавање имовинско-правних односа. Потребна средства за рјешавање имовинских односа, према Главном пројекту, износе око 4.200.00,00 КМ, с тим да би се са радовима изградње насипа кренуло већ у 2017 години, потребно је обезбиједити 1.500.000,00 КМ.

Пројектом који се финансира средствима Свјетске банке, изузев за рјешавање имовинско-правних односа, предвиђена је изградња Дринског насипа уз ријеку Дрину на потезу, узводно од Балатуна до Главичица, у дужини од 33,6 км.

Пројекат одбране од поплава ријеке Дрине за заштиту подручја Семберије и града Бијељине од великих вода ријеке Дрине је постао је ефективан 21. маја 2015 године, а његов завршетак је планиран 31.12.2019 године.

Насип треба да обезбједи заштиту од великих вода ријеке Дрине, следећа насеља: градско насеље Бијељина, Балатун, Међаши, Дворови, Попови, Амајлије, Јања и ново насеље Обријежи те значајне пољопривредне површине високих бонитетних класа земљишта за пољопривредну производњу (плави се 8.350 ха).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за реализацију Пројекта санације, адаптације, реконструкције и изградње комплекса Касарне “Крајишких бригада“ Залужани.

Кредитна средства намијењена су за: изградњу три нова објекта, санацију и адаптацију десет постојећих објеката, санацију, адаптацију и реконструкцију два постојећа објекта и вањско уређење комплекса.

Укупан износ задужења обезбиједиће се код домаћих финансијских институција и друштава која су по закону овлашћена за обављање тих послова.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потписивању Меморандума о разумијевању између Министарства индустрије, енергетике и рударства и Њемачког друштва за међународну сарадњу (Деутсцхе Геселлсцхафт фур Интернатионале Зусамменарбеит – ГИЗ).

Програм за локалну самоуправу и економски развој (ЕУ ПроЛоцал) је заједнички програм ЕУ и њемачке владе за подршку локалној самоуправи и економском развоју у БиХ, који имплементира Њемачко друштво за међународну сарадњу (Деутсцхе Геселлсцхафт фур Интернатионале Зусамменарбеит – ГИЗ). Програм има за циљ да допринесе динамичнијем економском и социјалном развоју јачањем конкурентности малих и средњих предузећа. Фокус Програма су мала и средња предузећа из четири кључна економска сектора (дрвно-прерађивачки, метало-прерађивачки, агробизнис и туризам) у 20 одабраних партнерских општина. Градови и општине које ће имати право учешћа у Програму у Републици Српској су: Приједор, Прњавор, Дервента, Градишка, Лакташи, Козарска Дубица и Србац.

Укупна вриједност ЕУ ПроЛоцал програма износи 13 милиона евра, од којих 9 милиона евра финансира ЕУ, у оквиру пројекта “Опоравак малих и средњих предузећа у подручијима захваћеним поплавама и јачање њихове конкурентности на основу партнерства за локални економски развој“, а преостала средства осигурава њемачка влада. Поред бесповратних средстава, Програм ће пружити и низ мјера техничке помоћи с циљем повећања конкурентности одабраних партнерских општина и малих и средњих предузећа у овим општинама. Приоритет у додјели бесповратних средстава ће имати општине/предузећа која су погођена поплавама у 2014. години.

Потписивањем Меморандума о разумијевању са Њемачким друштвом за међународну сарадњу, отвара се могућност за стварање позитивнијег пословног окружења на одабраним пословним локацијама, које ће допринијети унапређењу конкурентности малих и средњих предузећа.